לא, המבטא לא שלי, אני עשיתי את זה רק בגלל מבטא, אבל הופתעתי איפה ראיתי את זה

About