זה מילון מקוון צרפתית-ערבית (ללא תשלום), עם תרגום פונטיקה, מכיל יותר משתי מילים שלה לקסיקון מעודכן לעיתים קרובות. כדי להשתמש מתרגם, פשוט הזן את המילה בצרפתית, בערבית או פונטיקה.

הערות: כמה מילים בצרפתית יכול להיות מתורגם אחד או כמה מילים בערבית. אכן, את השפה הערבית להיות עשיר, התרגום של המילון משקף את הניואנסים אפשרי של אותה מילה. פונטי (גם ציין שלושה) מייצג צליל זה מתחיל, עמוק בגרון, ויש אשר הגייה לא ידוע בצרפתית.

שבע ב פונטיקה מתאים מאוד שפג תוקפו

About