למרות מספר השנה הראשונה נשית רופאים היא הדומיננטית, הם מעדיפים להשתמש הפעלה לוח לכמה נשים. כמעט עשרים עד מאה, את קצב ההפעלה קולנוע היא לא רק בזבזנית. עומס כבד מאוד, אחריות גדולה, מאמץ גופני, ולא פחות את הכאב של נשים וגברים רחמים – אלו הן היררכיות של הטרור טמונה נשים רבות.

מראה יודע טלוויזיה מלווה נקבה מנתחים היומיום שלהם קליני שגרתי. בין חדר ניתוח, אשפוז במחלקות ועזרה ראשונה, הם מדברים על תשוקה לעבודה ומצוקה בדרך לפסגה.

סטפי של הסרט

באותו הזמן, אתה מאשר כי קראת את הקבצים שהועלו אותך ואת כל שאר הקבצים שהורדו לגבי הזכויות הדרושות. במקרה של הפרה של זכויותיהם של צדדים שלישיים או הורדת תוכן למבוגרים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק את הקבצים

About