אנחנו שמחים שיש לנו חברים ובני משפחה משותף במקום לדבר אחד עם השני

להישאר בבית, על הכביש, על קשר קרוב עם המשפחה והחברים, ולעשות אותם גדולים וקטנים, מתוך חוויות ורגעים של עצב

אם אתה לא לבצע שיחות חירום ב, זה לא תחליף לטלפון שלך ולא ניתן להשתמש בה כדי לקרוא לעזרה חירום

About