כל התשובות נכתבו על ידי לא-ערבים

אני ערבי, ואני יגיד ‘בוודאי’

בצרפת, הקשר בין עור בהיר צפון אפריקה נשים, אפריקאי שחור גברים נפוץ מאוד. מעניין, מערכות יחסים בין נשים שחורות. אני לא רוצה לדבר בשם כל הערבים אבל כאן מדינות אנחנו לא יוצאים התרבות במקום הראשון.

זה לא משנה אם אתה מקומי או זר

זה

About