הפלה, גילוי עריות, אלימות במשפחה – חברתיים-כלכליים היבטים, מדינות מוסלמיות נחשבים טאבו.

נחמד נשים פלסטיניות מדברים בקול אחד – יפה בערבית פירושו”אישה”באיטלקית.

השם מצביע בבירור מי אחראי כאן

הפלה, גילוי עריות, אלימות במשפחה – חברתיים-כלכליים היבטים, מדינות מוסלמיות נחשבים טאבו.

זה אפילו עוד יותר חשוב לדבר על זה מנקודת המבט של הציבור ונשים

נחמד נשים פלסטיניות מדברים בקול אחד – יפה בערבית פירושו”אישה”באיטלקית.

השם מצביע בבירור מי אחראי כאן

About