נדרש עבור בפונקציונליות המלאה של אתר זה

ולמרות שהוא ממש לא רוצה, הוא מציג את ההיכרות בין אותם שוב

נלי הוא שכנע לאכול ומקבל את ברכת הוא נושא עם זה

About