המידע הנאסף נועד הכירליות הקבוצה כדי להבטיח את השליחה של הידיעון שלך.

יש לך זכות גישה ו תיקון של הנתונים האישיים שלך, כמו גם כדי לבקש את המחיקה, במסגרת המגבלות שנקבעו על ידי החוק. גם אתה יכול בכל עת כדי לסקור את האפשרויות שלך במונחים של מיקוד.

למידע נוסף על מדיניות הפרטיות שלנו

About