submit


הזן את כתובת הדוא»ל שלך למטה ואנו שולחים לך את ההוראות כדי לאפס את הסיסמה. בחר קבצים מהמחשב שלך, כתובת אתר, או לגרור אותם על גבי הדף לבחור. או כל פורמט אחר שאתה צריך כתוצאה מכך (יותר של טקסט בפורמטים הנתמכים) לחץ על»להמיר», ואתה תהיה מסוגל להוריד את קובץ הטקסט שזוהה שפה ערבית רק לאחר להמיר מסמכים סרוקים ותמונות בשפה הערבית ו-פלט פורמטים, הניתן לעריכה

About