submit


מאז חודש וכבר אני מתחיל לשעמם אותי. אני לא מכיר אף אחד בפינה הזאת אני צריך חברים או ידע עם מי לבלות. אני אישה רווק מי רוצה במוקדם או במאוחר לשלוח באוויר עם גבר, אבל קודם כל, אני מחפש לעשות עם הגברים בעיר, כך שהוא יכול לגרום לי לגלות את העיר שלה בכל פינה וסדק. אני מקווה שהחבר ה של העיר הזאת הם הכי חמוד, מצחיק ונחמד, על מנת להבטיח כי אני משתעמם מהם. אז אתה גר באזור, לבוא ולעשות לי לגלות את הסביבה מדי יום. אני מצפה לראות אותך

About