submit


אני יפה, אני אישה ערביה קצת שובב בקצוות, אבל זה הולך. אני לא זונה לא יותר ממוצא לבנוני, אני חי לבד, ואני רוצה לסחוט, עם גבר, מגניב כנה, נכון אני לא מוסלמי, אני לא מתרגל את הדת, אני רוצה להגיד, אז לא שווה רוצה לשים רעלה או בורקה לא מחר יום לפני) עבור הגרסה החדשה של האתר

About