submit


עם זאת, הרבה נשים מצליח לעשות פגישה אבל לא יודע איך להעסיק אדם ולכן מוצאים את עצמם במצב זה לא מוצא חן בעיניו. כאשר אדם את השלט ואת מי לא רוצה מערכת יחסים רצינית נכנס החיים שלך, אתה לא יודע איך להתנהג במיוחד כאשר יש לך רגשות. אתה רוצה לדחוף את זה לעסוק, אתה רוצה כמה רציני, אבל זה לא עונה על הציפיות שלך וממשיך לא בהכרח להשקיע. בבקשה גבר רוצה גבר להשקיע ולעסוק, עם זאת, לא יהיה ביישום. לכבוש אדם ולהפוך גבר מאוהב. לצאת רווקות לחלוטין, אבל כאשר הוא לא רוצה קשר רציני זה לא הכרחי כדי לדחוף אותו, אלא להיות נגיש בדיוק לשנות

About