submit


אחד עשוי לחשוב כי, בהתחשב בנתון מרשים של כ-שלושה, חמישה מיליארד אנשים על פני כדור הארץ, זה לא צריך להיות מסובך להכיר גבר. אף על פי כן, זה המקרה. ואפילו אם במקרה אפגוש אחד, אז אתה צריך למצוא מה להגיד לו ואיך לעשות את זה. לא שיקוי קסם קיים כדי למשוך אותו לכיוון ואתה לקחת לו לה לעסוק בדיון איתך, אבל בכל מקרה אתה לא באמת צריך. למה זה. בגלל שאתה מגניב, יש מספיק אמון בך כדי לעשות את זה בעצמך

About